Motel “Jezero” u Trnu opkolili policajci naoružani dugim cijevima