Prva samostalna izložba 100-godišnje Nade Rudan: “Dođite da slavimo život”