KS BiH propušta dovesti sjajnu košarkašicu zbog 6 hiljada maraka?