U kojim granicama je ešerihija u flaširanoj vodi štetna za zdravlje?