Senka Dinarević – Mesihović: Aerozagađenje ima značaj na nastanak kardiovaskularnih bolesti i prijevremenu smrt