Interpretatori poručuju: Što prije zaštititi sevdalinku

Vijesti 25. jan 201819:27 > 19:40
N1

Sevdalinka je pjesma koja ima izuzetno umjetničku vrijednost u našoj zemlji, ali još nije zaštićena. Na konferenciji o sevdalinci u Tuzli, poručeno je da je proces prikupljanja dokumentacije na državnom nivou, tek počeo.

Tuzlanka Zekija Suman pjeva sevdalinku gotovo pedeset godina. Učila je od najboljih. Nedeljko Bilkić, Himzo Polovina, Nedžad Salković, Zaim Imamović, Safet Isović, Beba Selimović, Nada Mamula. Ona je doživjela da se sevdalinka zaštiti jer, kako kaže, počela se skrnaviti.

Pojavljuje se u nekim novima aranžmanima i nameću joj se neke izmjene. Tako da ta neki okvir od 70 ili 80 godina, tzv. klasične sevdalinke , klasične njene interpretacije, možda treba zaštiti“, rekla je Zekija Suman, interpretatorka sevdalinke.

A ideja o zaštiti sevdalinke, potekla je prije dvije godine baš iz Tuzle. Proces za nominaciju za UNESCO-vu zaštitu je dugotrajan i zahtjevan i zahtjeva obimnu dokumentaciju.

Naša inicijativa je prošla i proslijeđena je ministarstvu. U 2017. Godini Federalno ministarstvo je oformilo jednu radnu grupu koju čine ljudi od struke i ljudi od struke i baštinici“, rekla je Ramiza Milkunić, Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla.

Amira Redžić, Državna komisija za saradnju sa UNESCO-om je rekla: “Mi želimo otvoriti rizicu našeg nasljeđa svijetu. Kojim će to ići tempom ići, zavisi od više faktora, više okolnosti, ali nadamo se da će to ići brzo.”

BiH kao potpisnica Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine dužna je na svojoj teritoriji obezbijediti očuvanje i poštovanje nematerijalnog nasljeđa, kao i povećati svijest o njegovoj važnosti. Pa i kroz medije.

Ima sevdalinke, konkretno na BH Radiju 1, ima ponekad i na BHT, ima pomalo i na drugim emiterima. Naravno, trebalo bi je biti mnogo više. Trebalo bi konačno napraviti razliku šta e sevdalinka koja je potpuno jasno definisana i istražena“, istakla je Enisa Hajdarević Šojko, muzička urednica BHRadio1.

Od materijalnih dobara, naša zemlja na UNESCO-vu lista do sada je upisala Stari most u Mostaru, Most Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu te čuvene stećke.

BiH je do sada na reprezentitivnu listu nematrijelna baštine upisala Zmijanjski vez i drvorezbarstvo u Konjicu. Osim sevdalinke, u proceduri upisa je branje trave Ive na Ozrenu, te dani kosidbe na Kupresu.