Drin i Pazarić moraju vratiti nenamjenski potrošenih 736.906 KM

Vijesti 10. jun 202009:25 > 09:29
N1

Komisija za kontrolu realizacije ulaganja u ustanove socijalne zaštite u FBiH dostavila je izvještaj ministru Vesku Drljači 23.10.2019. godine u kojem je Komisija konstatovala da Zavod Drin treba vratiti sredstva u iznosu od 357.564 KM, a Zavod Pazarić 360.523 KM zbog toga što je Komisija utvrdila niz nepravilnosti. Ministarstvo do izrade ovog izvještaja nije prezentiralo dokaze o poduzetim aktivnostima po preporukama Komisije na povratu nenamjenski i neopravdano utrošenih sredstava.

Krenimo redom. Ministarstvo rada i socijalne politike je 10.12.2018. godine formiralo Komisiju za kontrolu realizacije ulaganja u ustanove socijalne zaštite u FBiH iz kapitalnog transfera za razdoblje 2009.-2018. godina. Komisija je imala zadatak da utvrdi dosadašnju realizaciju aktivnosti, te uvid u građevinsku i financijsku dokumentaciju.

Ministarstvo socijalne zaštite u pokrenutom periodu doznačilo je sredstva u iznosu od 9 miliona 231 hiljada i 683 KM. Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica Drin dobio je 2.410.000 KM, Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidnih osoba Bakovići 2.027.742 KM, Zavod za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić 2.507.567 KM, Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo 2.118.374 KM i Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški 168.000 KM.

“Tokom kontrole pomenute komisije uočene se određene neopravilnosti koje se tiču realizacije ulaganja pojedinih ulaganja”, navodi se u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH objavljenom 6.4.2019. godine.

Federalni revizori dalje su zadokumentovali da “prilikom planiranja građevinskih radova, specifikacija i predmjer radova nisu prikazani u skladu sa stvarnim stanjem na terenu te da dolazi do većih razlika u količinama i do većih nepredviđenih radova. Određene investicije nisu imale zakonom propisane dozvole. Vještak građevinske struke, koji je izvršio procjenu ugovorenih i izvedenih radova čime su osporeni određeni radovi”.

Revizori dalje navode da su se određene investicije ponavljale. Poput zamjene dotrajale stolarije i rekonstrukcija morskih čvorova. Prilikom izvođenja radova nije angažovan nadzorni organ. Što je zakonska obaveza investitora. Sve je za posljedicu imalo upitan kvalitet i količine izvedenih radova.

“Također u nekim situacijama kao organ nadzora, angažovan je zaposlenik ustanove, te uzimajući u obzir njgeovu kvalificiranost za obavljanje poslova nadzora upitan je i kvalitet radova u tim slučajevima. Nakon svega iznesenog Komisija je dala pet preporuka u okviru kojih izdavjamo:

1) Komisija ne vidi opravdanost ovakvog vida ulaganja u ustanove socijalne zaštite u FBiH, koji je bio više nasumične i neorganizovane prirode. Preporučuje se nastavak ulaganja na osnovu dugoročnih planova investicija, napraveljnih na osnovu stvarnih potreba, a ne na način da se finansiraju konkretni projekti od značaja FBiH, usmjereni na razvoj stanovanja u lokalnoj zajednici, sve u skladu sa stratetškim opredjeljenjima Ministarstva i Vlade FBiH. potrebno je znatnije iskoristiti uslov sufinansiranja korisnika sredstava, s obzirom na to da ustanove raspolažu viškom sredstava koje bi morale investirati, te je znatan dio, sredstava evidentiranna pozicijama nenaplaćenih potraživanja.

2) Za investicije koje nisu okončane u momentu kontrole, odnonsono gdje je nalazima organa utvrđena određena nepravilnost, Komisija smatra da je potrebno preispitati odredbe sklopljenih ugovora sa korisinicima kako bi se eventulano tražio povrat nenamjenskih/neopravdano utrošenih sredstava”, upozoravaju revizori.

“Prema naknadno prezentiranom Dodatnom izvještaju za period 2016- 2018 . godine, Komisija je konstatovala da ustanove socijalne zaštite trebaju vratiti sredstva u iznosu od 736.906 KM, od čega Zavod Drin iznos 357.564 KM i Zavod Pazarić 360.523 KM. Ministarstvo do izrade ovog izvještaja nije prezentiralo dokaze o poduzetim aktivnostima po preporukama Komisije na povratu nenamjenski i neopravdano utrošenih sredstava. Jedino je zauzeli stav da u 2019. godini ne realizira sredstva kapitalnog transfera, planiranog za ustanove socijalne zaštite. Imajući u vidu navedeno, konstatujemo da Ministarstvo, iako je trebalo, nije provodilo kontinuiran, adekvatan i pravovremen nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite, što nije u skladu sa članovima 10. i 12. Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH”, zaključuju federalni revizori u svom finansijskom izvještaju revizije Ministarstva rada i socijalne politike FBiH.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad