Bajtal: Taj sastanak nije nešto iza čega normalan građanin BiH može stati