BiH dobija još jedna ski-centar, gradi se na Manjači