Bundestag usvojio Rezoluciju o BiH, pružena podrška Schmidtu