CIK: Sve dok biračke odbore biraju političari, imat ćemo ovakve propuste