“Dijaspora se doživljava kao novčanik, a mogu ponuditi mnogo BiH”