Formira se komisija da istraži diplomu Sebije Izetbegović, Konakovićeva validna