FUCZ se uključila u potragu za nestalim Adilom Hajvazom na području Čajniča