Građani o isključenju N1 sa BH Telecoma: Čini mi se da je i ovo politika