Hašimbegović: Vidjeli bi da nisam u sukobu interesa samo da su tražili dokumente