Od invazije na Ukrajinu povećala se podrška u RS za ulazak BiH u NATO