Pahorovu ideju o kandidatskom statusu za BiH podržale Poljska i Mađarska