Podnesene prve krivične prijave: Ko su proizvođači vode s fekalnim bakterijama?