Šta su im donijele sankcije? Najviše pozicije u državi