V.d. glavnog tužioca o slučaju Kajmaković: Dva kriminogena lica su je spominjali