“Vlastite građane šaljete u bolest, skraćujete im životni vijek”