Dunović: Čavara imenovanjem sudija dva puta prekršio Ustav