Palmer iz Neuma: Pitanja o kojima smo razgovarali neće naprosto nestati sa scene