Je li živ Esperanto, jezik koji je umjesto engleskog trebao biti univerzalni?

Do danas, više od dva miliona ljudi u 120 zemalja je naučilo esperanto. Među njima su bili i čuveni pisci Jules Verne i Lav Tolstoj. Na esperanto i sa njega, možete prevoditi pomoću Google Translate-a, a postoji i verzija Wikipedie na ovom jeziku. Zanimljivo je da na Wikipediji, postoji više članaka na esperantu, nego na danskom i velškom. Nastao je prije više od 130 godina, pretpostavljalo se da bi do danas trebao postati univerzalni jezik širom svijeta ali je to postao engleski. Esperanto ipak nije nestao, a ovo je priča o najneobičnijem jeziku na svijetu.