CIK: Stranke na izbore u BiH potrošile 8,6 miliona KM

Vijesti 26. dec 201412:46 > 12:51
EPA

Politički subjekti koji su Centralnoj izbornoj komisiji BiH podnijeli postizborni finansijski izvještaj iskazali su troškove izborne kampanje za opće izbore u iznosu od 8.635.678,37 KM, od čega se na političke stranake odnosi 8.632.256,35 KM, a nezavisne kandidate 3.422 KM, utvrdila je Služba za reviziju CIK-a BiH.

Uvidom u podatke o ostvarenim troškovima izborne kampanje, koje su iskazali politički subjekti u postizbornim finansijskim izvještajima, utvrđeno je da je jedna politička stranka, Stranka za Evropsko Sarajevo, prekoračila limit propisan u članu 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine za iznos od 30.312,60 KM.

“Simptomatično je da su troškove izborne kampanje, u svojim finansijskom izvještajima, prijavila samo dva nezavisna kandidata i to: jedan kandidat u iznosu od 2.346,50 KM i drugi kandidat u iznosu od 1.075,50 KM”, navode iz Službe za reviziju finansiranja političkih stranaka CIK BiH.

Prema strukturi troškova izborne kampanje političkih stranaka, koje su podnijele postizborni finansijski izvještaj od ukupno utrošenih  8.635.678,37 KM, najviše je izdvojeno za troškove štampanja predizbornih oglasa, proglasa, saopštenja i sl. u javnim glasilima 3.036.364,45 KM, ostale troškove propagande 1.768.524,82 KM.

Za troškove štampanja plakata potrošeno je 1.162.734,38 KM, troškove plakatiranja 1.008.647,78 KM, troškove organizacije i održavanja predizbornih skupova 897.621,98 KM i troškove štampanja, umnožavanja i slanja predizbornog materijala biračima 758.362,94 KM.

Za finansiranje izborne kampanje u skladu sa članom 15.10 Izbornog zakona BiH politički subjekti u okviru zakonom propisanog limita mogli su potrošiti 59.514.223,43 KM, od čega političke stranke 54.370.031,43 KM i nezavisni kandidati 5.144.192 KM.

Na osnovu podataka iz finansijskih izvještaja političkih stranaka, u ovom izvještajnom periodu stranke su se finansirale iz vlastitih izvora (prihoda političkih stranaka) u procentu od 65,28 posto, dok su za finansiranje koristile tuđe izvore (obaveze političkih stranaka – zajmovi, lizing, dobavljači, obaveze prema zaposlenim i sl.) u procentu od 34,72 posto.

U periodu od dana podnošenja prijave za ovjeru za izbore do dana ovjere rezultata općih izbora 2014. godine političke stranke su u finansijskim izvještajima iskazale ukupne prihode u iznosu od 15.423.617,59 KM.

Prihodi iz budžeta iznosili su 10.029.012,87 KM, prilozi fizičkih lica 2.938.240,11 KM, članarine 967.180,26 KM, prilozi pravnih lica iznosili su 825.454,16 KM, prihoda od imovine stranke  navedeno je u iznosu od 364.261,32 KM, ostali prihodi bili su 169.502,72 KM, prihodi od poklona  128.936,15 KM, a prihodi od izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i organizovanja stranačkih manifestacija iznosile su 1.030 KM.

Istovremeno, političke stranke su na dan izvještajnog perioda (10. novembar 2014. godine)  iskazale obaveze u iznosu od 7.613.821,09 KM.

Služba za reviziju finansiranja političkih stranaka predložila je da  Centralna izborna komisija BiH u okviru svoje opće nadležnosti, u skladu sa Izbornim zakonom BiH, pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti političkih subjekata i to za 14 političkih stranaka koje nisu podnijele postizborni finansijski izvještaj i jedne političke stranke, koja je prekoračila limit na troškove kampanje i 13 nezavisnih kandidata koji nisu podnijeli postizborni finansijski izvještaj, te 9 kandidata koji u finansijskom izvještaju nisu iskazali troškove izborne kampanje.

Na Općim izborima 2014. godine učestvovalo je 113 političkih subjekata (65 političkih stranaka, 24 koalicije političkih stranaka, 24 nezavisna kandidata.

Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine postizborni finansijski izvještaj je podnijela 51 politička stranka, što čini 78,46 posto od ukupnog broja stranaka koje su učestvovale na izborima. Finansijski izvještaj nije podnijelo 14 političkih stranka.

Od ukupno 24 nezavisna kandidata koji su učestvovali na izborima, postizborni finansijski izvještaj podnijelo ih je 11 ili 45,83 posto, dok njih 13 izvještaj nije podnijelo.