Međunarodni dan djeteta – više od samo simpatične akcije

Vijesti 20. nov 201718:30 > 18:39
N1

“Djeca preuzimaju” tema je ovogodišnjeg Međunarodnog dana djeteta u sklopu kojeg će djeca na prostoru čitave Bosne I Hercegovine preuzeti istaknute pozicije.

Preuzimajući pozicije poput gradonačelnika/ca, parlamentaraca/ki, direktora/ica, tv i radio voditelja/ica djeca će imati priliku da govore o problemima koji se njih tiču.

Ovaj dan je ipak mnogo više od samo simpatične akcije. Cilj je promovisanje učešća djece kao jedno od njihovih temeljnih prava, čime bi se razvila svijest i povećala mogućnost rješenja za dječiju zaštitu. Sve to je već utvrđeno Konvencijom o pravima djeteta, čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina. Ali kakvo je stanje na ovim prostorima, koliko se poštuje dječiji glas?

“Mi odrasli previše uzimamo glas samoj djeci te smatramo da trebamo poslušati djecu jer naš dosadašnji rad sa djecom pokazuje da imaju jako dobra rješenja za probleme i pojave u društvu, a ne daje im se prostora. Drago mi je da je današnji dan pod motom ‘Djeca preuzimaju’, da odrasli obrate malo više pažnje na sam glas djeteta“, navela je Berina Ceribašić iz Udruženje “Naša djeca” Sarajevo.

Zabavan dan sa ozbiljnom porukom. U sklopu ovog projekta predstavljena je i kampanja “Skloni batine” čiji je cilj ukazivanje na problem fizičkog kažnjavanja djece, što je vid kršenja dječijih prava. Kako navode, 55 posto djece sa područja Bosne i Hercegovine u dobi od 2 do 14 godina su iskusila ovakvu vrstu nasilja. Rješenje nije u fizičkom kažnjavanju, te ističu alternativne načine na koji roditelji mogu disciplinirati svoje dijete.

Puno je tih socijalnih uvjerenja koja moramo promijeniti. Znate, kaže se ‘pa to im neće štetiti, ne može im škoditi’, ali može. Moramo mijenjati takav stav, takav način razmišljanja“, kazala je Geeta Narayan iz Unicef-a.

U BiH se krše mnoga prava djece, poput prava na kvalitetno obrazovanje, prava za kvalitetnu dječiju zaštitu, pa sve do prava na život u porodici. Ipak, najugroženije su marginalizovane grupe djece, kojima je u većini slučajeva uskraćeno pravo na osnovno obrazovanje, a to su djeca romske etničke manjine, te djeca sa poteškoćama u razvoju.

Tek nešto više od 60 posto djece romske populacije pohađa redovno osnovnu školu. Odnosno, mnoga djeca nisu čak ni upisana na vrijeme i ona koja krenu u osnovnu školu vrlo često ispadaju iz redovnog obrazovanja zbog nemogućnosti da sebi priušte redovno pohađanje. Govorimo sa jedne strane o romskoj djeci, a sa druge strane o djeci sa poteškoćama u razvoju koja uprkos našim zakonima se susreću sa brojnim preprekama pri ostvarivanu ovog prava“, istakla je Aleksandra Babić–Golubović iz organizacije Save the Children.

Ono najvažnije ipak ostaje sam dječiji glas.

Međunarodni dan djeteta je prilika za osnaživanje i unapređivanje dječijih prava u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Iako na današnji dan obilježavamo prava djece širom svijeta, jedan dan u godini nije dovoljan da se naša prava ostvare. Moramo da konstantno radimo na poboljšanju naših prava u svim aspektima našeg društva“, navela je Laila Hadžiomerović.