Odluka u predmetu Salihović na jednoj od plenarnih sjednica

Vijesti 31. jan 201816:58 > 17:03
Izvor: N1

Ustavni sud BiH razmatrao je danas apelaciju Gorana Salihovića povodom njegove smjene sa funkcije glavnog tužioca BiH, a odluku u ovom predmetu donijeće na jednoj od narednih plenarnih sjednica, rekao je Srni registrar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan.

Ustavni sud BiH danas je odbacio jedan broj apelacija koje su podnesene neblagovremeno, nakon isteka roka ili preuranjeno, odnosno u slučajevima u kojima je utvrđeno da apelanti nisu iskoristili sve raspoložive pravne lijekove u prethodnom postupku.

Odlučujući o apelacijama u vezi sa donošenjem odluka u razumnom roku, o dopustivosti i meritumu Sud je odbio kao neosnovane apelacije u slučajevima u kojima je zaključio da povrede nije bilo, odnosno donio jedan broj odluka kojima je ustanovljena povreda prava apelanata na pravično suđenje.

Sud je donio jedan broj odluka kojima su odbačene kao nedopustive apelacije koje su, prima facie, očito bile neosnovane, jer zahtjevi apelanata nisu bili opravdani, odnosno činjenice koje su apelanti predočili u tim slučajevima ni na koji način nisu mogle da opravdaju tvrdnju apelanata da postoji kršenje njihovih prava zaštićenih Ustavom, ili da apelanti kao stranke u postupku snose posljedice kršenja prava zaštićenih Ustavom.

U svim slučajevima u kojim je utvrdio postojanje povreda prava apelanata na pravično suđenje Ustavni sud BiH je naložio nadležnim sudovima ili upravnim organima da hitno okončaju postupke, te da ga u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja odluke obavijeste o mjerama koje su preduzete radi njihovog izvršenja.

Ustavni sud BiH je, između ostalog, konstatovao da je od 2005. godine do jula 2017. godine donio 29.622 odluke kojim je riješio 59.309 predmeta, te da je od toga broja ostalo neizvršeno deset odluka i to četiri iz apstraktne nadležnosti i šest iz apelacione nadležnosti ovog suda.

Sve odluke usvojene na sjednici biće dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene na internet stranici Ustavnog suda BiH.