Senat Univerziteta u Sarajevu donio pravila studiranja

Vijesti 30. nov 201815:42 > 15:46
N1

Senat Univerziteta u Sarajevu je donio Pravila studiranja za prvi, drugi ciklus studija, integrirani, stručni i specijalistički studij na Univerzitetu u Sarajevu, kao i Pravilnik o bitnim elementima ugovora o studiranju za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim sistemom na fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu.

Pravilima studiranja bliže se uređuju organizacija i izvođenje studija na prvom i drugom ciklusu, integriranom, stručnom i specijalističkom studiju kao i druga pitanja koja se odnose na upis i organizaciju studija, trajanje studija, oblike studija, postupak ispitivanja i ocjenjivanja, uvjete, postupak ekvivalencije i postupak provođenja završnog rada, isprave o studijima i druga relevantna pitanja od značaja.

Pravila studiranja dostupna su na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

 Pravilnikom o bitnim elementima ugovora o studiranju za studente koji studiraju u skladu sa bolonjskim sistemom na fakultetima/akademijama Univerziteta u Sarajevu utvrđuju se bitni elementi ugovora o studiranju koji se zaključuje između fakulteta/akademije Univerziteta u Sarajevu i studenta za period trajanja ciklusa studija, te druga pitanja od značaja za reguliranje međusobnih prava i obaveza između studenta i fakulteta/akademije Univerziteta u Sarajevu, u skladu sa normama i standardima kvaliteta propisanim od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade.

Pravilnik o bitnim elementima ugovora o studiranju dostupan je na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Prijedlog Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu bit će razmatran na sjednici Senata 26. 12. 2018. godine.

Donošenjem navedenih općih akata Univerziteta u Sarajevu izvršena je još jedna od obaveza koje proizilaze iz Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo.  

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter| Facebook i UŽIVO na ovom linku.