CBBiH nema odgovornost za rješavanje problema Švicarac

Vijesti 08. apr 201514:25 > 14:29
Izvor: N1

Pred zastupnicima Zastupničkog doma Parlamenta BiH, danas je i informacija Centralne banke BiH (CB) o problemima korisnika kredita u švicarskim francima i mjerama preduzetim za rješavanje ovog problema.

CBBiH ne može poduzimati bilo kakve konkretne mjere prema bankama kada je u pitanju rješavanje tog problema, budući da nema zakonske nadležnosti u nadzoru poslovanja banaka i donošenja podzakonskih akata kojima se regulira njihov rad. Ovo je srž izlaganja direktora CBBiH Kemala Kozarića. Naglasio je da je ovo izuzetno osjetljivo pitanje te da se radi o 6.216 kredita, a od toga 1.700 nekativnih tj. na njih se ne plaćaju rate.

Također, Kozarić je kazao da ovu situaciju može samo riješiti sud. Podvukao je da CBBiH “nema odgovornost” za rješavanjem ovog problema.

U BiH je registrovano 9.802 korisnika kredita u švicarskim francima, od toga 6.100 u Federaciji BiH i 3.702 u Republici Srpskoj.

Aleksandra Pandurević, na osnovu čije incijative je informacija došla u Predstavnički dom, zatražila je izmjenu Zakona o potrošačima, odnosno da se ukinu svi krediti u stranoj valuti osim onih u eurima. Rečeno je da je možda udio kredita ukupno, statistički nizak, ali da se radi o ljudskim problemima i da ga kao takvog treba riješiti.

Zastupnici su tražili da se u sve ovo uključe više instance vlasti. U udruženju Švicarac ostaju pri svome zahtjevu, a to je konverzija kredita, ali na način da im se krediti vrate na onaj tečaja u vrijeme kada su uzimali kredit.