Zaključci sa vanredne sjednice Senata Univerziteta u Sarajevu

Vijesti 06. nov 201915:51 > 15:55
N1

U Sarajevu je danas održana vanredna sjednica Senata Univerziteta.

Nakon sjednice, predstavljeni su zaključci koji su usvojeni:

1. Senat Univerziteta u Sarajevu smatra da je svaka odluka o obustavi nastavnog procesa od strane rukovodioca fakulteta i/ili vijeća ne samo nezakonita već i neustavna, jer se istom protivno Zakonu o radu i Ustavu BiH, Ustavu FBiH i Ustavu KS krši ustavom i zakonom zagarantovano pravo zaposlenika na rad i studenata na obrazovanje.

2. Odluka Vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-4-DK-7258/19 od 24. 10. 2019. godine o hitnoj obustavi izvođenja nastave na svim ciklusima studija i svim fakultetima Vijeća Grupacije medicinskih nauka je nezakonita, jer odredbe člana 135. Zakona o visokom obrazovanju i odredbe člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kao ni druge odredbe Zakona i Statuta ne daju ovlaštenje Vijeću Fakulteta da samostalno donosi odluku o obustavi izvođenja nastave.

3. Odluka iz tačke 2. ovog zaključka je nezakonita i zbog formalnih nedostataka, jer je potpisana od strane neovlaštene osobe.

4. Zadužuje se predsjedavajući Vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu da nezakonitu i neustavnu Odluku iz tačke 2. ovog Zaključka stavi van snage i da se odmah nastavi izvođenje nastave, kao i da se konačno obezbijedi da na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu funkciju dekana vrši lice koje je na to ovlašteno prema odredbama člana 154. tačka 11. Zakona o visokom obrazovanju, sve do izbora vršioca dužnosti dekana.

5. Ove zaključke potrebno je proslijediti Skupštini Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Studentskom parlamentu Univerziteta u Sarajevu sa zahtjevom da se Osnivač, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo hitno odredi prema stanju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u skladu sa svojim obavezama, navedeno je iz Senata.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad