Veliki broj novinara u BiH radi na crno

Vijesti 26. nov 201519:33 > 22:43
N1

Nepoznavanje vlastitih radnih prava, pritisci na novinare, neefikasnost radnih inspekcija, razlozi su zbog kojih je kršenje prava novinara postala svakodnevnica.

Svakodnevno izvještavaju o radu na crno. Drugih radnika, zaboravljajući da se u istom statusu nalaze baš oni – novinari.

U Klubu novinara Banjaluka, kažu da je nemoguće u BiH doći do podataka o broju nezaposlenih novinara, ili onih koji rade bez ugovora i doprinosa.

Rad na crno, bez ugovora, male plate, ekonomski i politički pritisci godinama ostaju isti problemi novinara u BIH.

Sindikalno organizovanje, u slučajevima nekih medijskih kuća, bilo je presudno u zaštiti prava novinara. Ipak, mali dio redakcija uključeno je u neki sindikat. Najčešći raazlog je zastrašivanje od strane poslodavaca. Drugi, ni malo nebitan je nepoznavanje sopstvenih prava i zaakonskih mogućnosti.

Ako već ne mogu da organizuju sindikalne podružnice u okviru postojućeg medija, mogu i pojedinčano da se učlane“, rekao je Aleksandar Macanović iz Sindikata medije i grafičara RS.

Sindikat se pravi kada je u mediju stanje dobro, poručuju dugogodišnji aktivisti. Njegove aktivnosti dobivajju na značaju u periodu krize.

Situacija u cijeloj BIH loša, samo 16 posto medija organizovano sindikalno, novinari se boje“, kazao je Adis Šušnjar iz Udruženja bh. novinari.

Samo bh. novinari ove godine su imali preko 40 raznih prijava, u vezi prijetnji, pritisaka, kršenja radnih prava. Trend se ne smanjuje, u oba entieteta.

Svakodnevno radimo na rješavanju brojnih pitanja, od učešća u disciplinskim komisijama, direktni rad na spaašavanju radnih mjesta zastupanja na sudu“, rekla je Marijana Šarčević, predsjednica Sindikata medija i grafičara RS.

Novinari nisu adekvatno zaštićeni ni pri obavljanju profesionalnih zadataka. Nemaju jednak tretman u svim institucijama, jedni su favorizovani, drugi diskriminisani.

BIH će na evropskom putu u okviru poglavlja 23. i 24. morati popraviti novinarska prava i slobode. Švedski zakon o ukidanju cenzure iz 18. vijeka, koji je osnov zaštite slobode javne riječi, za BIH u 21. vijeku , slažu se mnogi, je utopija.