Projekat “Ja bih u EU” – mladi ne vjeruju u pravosuđe

Projekat YouTHink, kojeg implementira Udruženje “Ja bih u EU”, a finansira Američka ambasada u Bosni i Hercegovini, koristi inovativan pristup jačanju vladavine prava u BiH i jača angažman mladih u zahtjevima za veću odgovornost institucija u prevenciji/borbi protiv korupcije. Izuzetno veliki postotak građana Bosne i Hercegovine je svjestan postojanja korupcije u raznim oblicima, ali ukupna društvena klima, nepovoljni socio-ekonomski uslovi, nedostatak reformi u oblasti vladavine prava čini da se građani općenito osjećaju nesigurno ali i nemoćno u borbi protiv korupcije. U okviru projekta održana je i Antikorupcijska akademija. Šta mladi misle o korupciji? Gošća Dana uživo je Lara Sutovic, koordinatorica udruženja "Ja bih u EU".