Bojan Pavlović o modernom načinu života i bolestima kičme

Ostalo 20. sep 201912:50 > 12:51
N1

Bojan Pavlović, magistar fizikalne terapije, ANF instruktor, posjeduje FIFA diplomu iz sportske medicine (zapravo Football Medicine), viši asistent je na DIFu na Palama i još mnogo toga.Govoroio je o fizikalnoj terapiji kod nas i u svijetu, modernom načinu života i bolesti kičme, zdravlju djece i prevenciji bolrsti te raznim metodama liječenja.