Evo šta je resorno ministarstvo navelo u obrazloženju zbog čega Ismet Gavrankapetanović ne ispunjava kvalifikacije za direktora KCUS-a

Vijesti 22. feb 202408:23 0 komentara
N1

Ismet Gavrankapetanović nije dobio zeleno svjetlo od resornog federalnog ministra zdravstva da bude imenovan na čelo Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Nakon ove odluke ministar Elmedin Konaković, lider Naroda i pravde, najavio je i krivične prijave. N1 je u posjedu dokumentacije, odnosno obrazloženja zbog čega Gavrankapetanović nije izabran na čelo KCUS-a.

Za ministra sporan je certifikat o znanju iz zdravstvenog menadžmenta, a Gavrankapetanović je naveo da ima diplomu postidplomskog studija na Ekonomskom fakultetu iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

“Aktom Ekonomskog fakuiteta od 1. veljače 2024. godine ovo Ministarstvo je informirano da je diploma na ime I. Gavrankapetanović izdana 18. prosinca 2021. godine, zavedena u Matičnu knjigu izdatih diploma, da se izvornik diplome i dodataka diplome nalaze u Službi za rad sa studentima i planiranje nastave te da ista nije preuzeta od strane imenovanog, unatoč činjenici da se ista mogla i može preuzeti od 18. prosinca 2021. gadine. Svoj navod Ekonomski fakultet je potvrdio i argumentirao dostavom prepiske diplome i lista iz matične knjige izdatih diploma za II. ciklus studija pod brojem 1960 iz koje je očito da ista nije preuzeta. Kako je predmetnim uvjerenjem naznačeno da je isto privremenog karaktera, to jest da važi do izdavanja dipiome, te kako je diploma nesporno izdana 18. prosinca 2021. godine, sasvim je jasno da priloženo uvjerenje u vrijeme provedbe natječajnog postupka i u kontekstu natječajnog postupka nije važeće i kao takve nema dokaznu snagu sukladnu naznakama ovlaštenog izdavatelja, čime se, dalje, prijava kandidata na može okarakterizirati ispravnom, urednom ili potpunom”, navedeno je.

Kada je riječ o uslovu o zdravstvenom menadžmentu istaknuto je:

“Nadalje, propisan je i uvjet “znanja o zdravstvenom menadžmentu”. Nesporno je da kandidat nije dostavio certifikat. Isti prilaže navedeno uvjerenje Ekonomskog fakulteta. Imajući u vidu ranije iznesene “osnovane sumnje”, to jest da “postoji visok stupanj sumnje kako predloženi kandidat ne ispunjava tražene uvjete” i to u dijelu koji se odnosi na završen postdiplomski studij, neadekvatnost smjera (navodi se da “predloženi kandidat nije završio menadžment u zdravstvu nego završeno upravijanje kvalitetom u zdravstvu”), ovo Ministarsivo je, kako je u uvodu već navedeno, zatražilo pisana mišijenja i očitovanja. Ekonomski fakultet svojim aktom od 26. 1. 2024. godine izičito i nedvosmisleno navodi sijedeće: “Završetkom drugog ciklusa studija u trajanju od jednu ili dvije godine studija s ostvarenih 60, odnosno 120 ECTS studijskih bodova, stiče se akademska titula odnosno zvanje magistar za određenu stručnu oblast uz oznaku usmijerenja”. U nastavku nas isti informiraju i da je, citirano: “Vijeća Univerziteta u Sarajevu donijelo zakijučak” po kojem se “ne vrši ekvivalencija ili priznavanje zvanja iz predbolonjskog studija u bolonjski studij, odnosno iz bolonjskog studija u zvanja predbolonjskog studija”.

Cijelu odluku pročitajte OVDJE.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!