Funkcioner SNSD-a sa šest funkcija je budući ministar pravde RS?

Vijesti 29. nov 202216:101 komentar
Izvor: Facebook

Miloš Bukejlović posljednjih dana pominje se kao budući ministar pravde Republike Srpske. Na toj funkciji trebao bi naslijediti Antona Kasipovića. U novoj Vladi Republike Srpske trebao bi popuniti dio hrvatske kvote, pa mu se smiješi i mjesto potpredsjednika koje, po Zakonu o Vladi, pripada konstitutivnim narodima. Transparency International u BiH podnio je prijavu Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa RS protiv njega, s obzirom da je tokom mandata potpredsjednika Skupštine Grada Doboja i prethodnog mandata obavljao više nespojivih funkcija. Naime, Bukejlović je od avgusta 2019. do juna 2021. godine bio član Nadzornog odbora preduzeća “GRADSKA TOPLANA” A.D. DOBOJ, a istovremeno je u dva mandata bio odbornik u lokalnoj skupštini a ovakva situacija je jasno zabranjena Zakonom o sprečavanju sukoba interesa RS.

Ovaj zakon izričito zabranjuje izabranim predstavnicima sa lokalnog nivoa da budu članovi nadzornih odbora ili direktori javnih preduzeća koje je osnovala jedinica lokalne samouprave, a radi se o preduzeću koje je u vlasništvu Grada Doboja, naglašava Transparency international.

Pored ovoga, Bukejlović kao sekretar gradskog odbora SNSD-a u Doboju po Zakonu o javnim preduzećima ne bi mogao biti član uprave bilo kojeg javnog preduzeća, jer obavlja izvršnu funkciju u stranci, a tako nešto je izričito zabranjeno članom 11. ovog zakona.

Međutim, on je trenutno direktor Zavisnog preduzeća Elektroprivrede RS “Elektro Doboj” ali i član nadzornog odbora Željeznica Republike Srpske. Nažalost, jedina zakonska mogućnost koja u ovom slučaju postoji jeste obraćanje Nadzornom odboru preduzeća koji je zadužen za provođenje zakona.

Zbog toga je TI BIH uputio dopis Nadzornom odboru Željeznica RS čije je Bukejlović predsjednik, sa informacijom da on po zakonu tu funkciju ne može obavljati, a ista informacija upućena je i nadzornom odboru ZP Elektro Doboj čiji je Bukejlović direktor. TI BiH je takođe zatražio i reakciju Ombudsmana za ljudska prava koji u ovakvim situacijama, gdje se radi o očiglednom kršenju zakona, može izdati preporuku.

Ipak, zbog manjkavosti Zakona o sprečavanju sukoba interesa RS funkcionerima sa nižih nivoa vlasti dozvoljeno je obavljati funkcije u javnim preduzećima čiji je osnivač Republika Srpska. TI BiH se već dugo zalaže za unapređenje zakonodavstva o sukobu interesa na svim nivoima a trenutno je ovakva situacija dozvoljena samo u Republici Srpskoj.

Takođe, bitno je istaći da Miloš Bukejlović obavlja i šestu funkciju koju tretira zakonodavstvo o sukobu interesa ali je situacija u kojoj se nalazi trenutno dozvoljena na nivou Republike Srpske koja ima najlošiji zakon u ovom segmentu.

Bukejlović je trenutno predsjednik Karate kluba Sloga iz Doboja koji se finansira iz budžeta a po podacima sa kojima raspolaže TI BIH u 2022. godine primili su sredstva Grada Doboja u iznosu od 10.000 KM i Ministarstva porodice omladine i sporta RS u iznosu od 4.500 KM. Međutim, Zakon o sprečavanju sukobu interesa u RS zabranjuje izabranim funkcionerima da budu na čelu udruženja i fondacija (što uključuje i sportske klubove) samo u slučaju ako se oni finansiraju iz budžeta u iznosu većem od 100.000 KM godišnje.

Ovaj prag postavljen je dosta visoko, što omogućava brojnim funkcionerima u RS da budu i sa jedne i sa druge strane, odnosno da usvajaju budžet i određuju visinu sredstava i istovremeno koriste ta sredstva. Poređenja radi, u Brčko Distriktu zabranjeno je svim funkcionerima da budu na čelu udruženja ko se finansiraju sa više od 10.000 KM sa bilo kojeg nivoa vlasti dok je na nivou BiH taj iznos za sportska udruženja ograničen na 50.000 KM.

Ipak, činjenice da jedna osoba obavlja više nespojivih funkcija po dva zakona i da istovremeno utiče na dodjelu i trošenje javnih sredstava jasno ukazuju da bi nadležne institucije morale reagovati, a potrebno je i uskladiti zakone o sukobu interesa na svim nivoima u skladu sa evropskim standardima.

Njegov životni put

Mediji bliski vladajućim strukturama Bukejlovoća su predstavljali kao veliko iznenađenje u novoj Vladi. Rođeni je Dobojlija, ima 33 godine. Završio je Gimnaziju „Jovan Dučić”, a zvanje diplomiranog pravnika je stekao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Bukejlovićevo prvo radno mjesto vezuje se za javnu upravu. U kabinetu gradonačelnika radio je kao referent za normativne i kadrovske poslove, a potom je vršio dužnost sekretara Skupštine grada Doboj.

Radno iskustvo sticao je uglavnom u javnoj upravi, javnim preduzećima i akcionaskim društvima koje su u većinskom vlasništvu grada iz kojeg dolazi. Tako je 2012. i 2013. radio kao propravnik u Direkciji za izgradnju i razvoj Grada Doboj. Od 2014. pa do oktobra 2015. radio je kao samostalni stručni saradnik u Odsjeku za pravne poslove u kabinetu gradonačelnika Doboja. Od oktobra 2015. postaje sekretar Skupštine Doboja, a od oktobra 2016. do oktobra 2021. postaje potpredsjednk Skupštine, s tom što je od marta 2020. do marta 2021. obavljao funkciju predsjednika Skupštine Grada Doboj.

Istovremeno, u različitim periodima od 2018. do danas predajedavao je nadzornim odborima akcionarskih društava “Vodovod” i “Gradska toplana”. Od decembra 2020. do danas je i prvi čovjek Nadzornog odbora a.d. “Željeznice Republike Srpske”.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad

Komentari

Vaš komentar