IOM pokreće strategiju za BiH za period 2022-2025

Vijesti 05. jul 202215:49 0 komentara
N1

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) je pokrenula svoju strategiju u Bosni i Hercegovini za period 2022-2025 koja predstavlja ključni alat za artikulisanje trendova i izazova, kao i načina na koji će IOM sarađivati s vlastima u BiH, migrantima, zajednicama domaćinima i partnerima na postizanju pozitivnih pomaka u naredne četiri godine.

“Ova strategija potvrđuje opredijeljenost IOM-a da podrži vlade, lokalne vlasti i sudionike u poštivanju prava migranata, bez obzira na njihov migracijski status, i to u svim fazama migracijskog ciklusa. S ovom strategijom, i u saradnji s našim brojim i različitim partnerima, nastavit ćemo da odgovaramo na potrebe i težnje migranata, gradeći društva prilagođena za moderni, mobilni i međusobno povezani svijet”, izjavila je Renate Held, direktorica IOM-ove regionalne kancelarije u Beču.

Ovu strategiju izradio je IOM uz konsultacije s vlastima Bosne i Hercegovine (BiH). Oslanjajući se na postignuti rad i uspostavljenu saradnju s lokalnim vlastima i mnoštvom različitih partnera, naša strategija ističe aktuelne i buduće migracijske trendove u BiH i prikazuje kontekst u kojem IOM provodi svoje aktivnosti. Daje pregled izazova i mogućnosti vezanih za migraciju, kao i za društvenoekonomsku stabilnost u zemlji, i identificira povezanosti između IOM-ovog rada i relevatnih okvira kao što su Okvir saradnje za održivi razvoj Ujedinjenih nacija (UNSDCF), Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (SDG) u BiH 2021-2025, buduća Strategija i Akcioni plan BiH o migracijama i azilu za period 2021-2025 i Globalni sporazum za sigurne, uređene i regularne migracije (GCM)”, izjavila je šefica misije IOM-a u BiH, Laura Lungarotti.

U strategiji se navode četiri glavna prioriteta:

– Podrška dugoročnom, lokalnom i drđavnom odgovoru za zaštitu i humanitarnu pomoć migrantima
– Izgradnja dinamičnih, uključivih i otpornih zajednica rješavanjem glavnih pokretača nestabilnosti
– Pomoć migrantima i društvu kroz uspostavljanje sigurnih, uređenih i redovnih puteva mobilnosti
– Korištenje politike i diskursa zasnovanih na informacijama i dokazima

Strategija se zasniva na strateškoj viziji IOM-a i povezanim upravljačkim dokumentima IOM-a. Iako je predviđena za četvorogodišnji period (2022–2025), fleksibilna je i podložna periodičnoj reviziji, omogućavajući prilagođavanje novoj stvarnosti i problemima koji se pojavljuju, navodi se u saopćenju organizacije.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad