Izmjene Krivičnog zakona FBiH: Vraća se doživotna kazna i ukidaju pomilovanja za teška krivična djela?

Da li će femicid, lišenje života iz samilosti biti uvedena kao nova krivična djela u FBiH? Koji su prijedlozi za proširenje izbora sigurnosnih mjera koje se mogu ili moraju primijeniti prema učiniteljima određenih krivičnih djela? Predloženim izmjenama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine uvodi se institut doživotnog zatvora umjesto dosadašnjeg dugotrajnog zatvora (20-45 godina) za najteža krivična djela ili krivična djela učinjena sa posebnom brutalnošću i svirepošću. O izmjenama Krivičnog zakona FBiH govori predlagač Dennis Gratz - zastupnik u Parlamentu FBiH. Pročitaj više

Komentari

Vaš komentar