Izmjene zakona koje je donio Schmidt: Za podmićivanje 10 godina zatvora

Vijesti 27. apr 202319:52 9 komentara
F.Z./N1

Visoki predstavnik Christan Schmidt donio je danas izmejene Krivičnog zakona koje se tiču podimićivanja.

Schmidt je u svom obraćanju kazao da izmjene predviđaju kazne za podmićivanje izabranih zvaničnika.

“To je upozorenje onima koji žele koristiti mito ili iznudu kako bi dobili svoje ciljeve i ohrabrenje onima koji traže fer plej i vjeruju da neće biti zloupotrebe glasova”, rekao je Schmidt.

Kakve kazne detaljno možete pročitati u navedenim izmjenama:

(1) Svako ko direktno ili indirektno traži, uzima ili primi novac, finansijski instrument, drugu vrijednost, materijalnu ili nematerijalnu korist, prednost ili bilo koji drugi oblik podsticaja za sebe ili drugog lica, uključujući pravno lice, ili nudi ili obećava takvu korist ili prednost ili podsticaj za sebe ili drugog lica, uključujući pravno lice, kako bi uradio nešto što inače ne bi uradio ili ne uradio nešto što bi inače uradio u toku službene dužnosti ili buduće službene dužnosti, u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj, administrativnoj ili bilo kojoj drugoj instituciji finansiranoj javnim sredstvima u cjelini ili djelimično na nivou Federacije, ili ko posreduje u takvom pasivnom podmićivanju, biće kažnjen zatvorom u trajanju od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

(2) Svako ko direktno ili indirektno traži, uzima ili primi novac, finansijski instrument, drugu vrijednost, materijalnu ili nematerijalnu korist, prednost ili bilo koji drugi oblik podsticaja za sebe ili drugog lica, uključujući pravno lice, ili nudi ili obećava takvu korist ili prednost ili podsticaj za sebe ili drugog lica, uključujući pravno lice, kako bi uradio nešto što bi inače uradio ili ne uradio nešto što inače ne bi uradio u toku službene dužnosti ili buduće službene dužnosti, u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj, administrativnoj ili bilo kojoj drugoj instituciji finansiranoj javnim sredstvima u celini ili delimično na nivou Federacije, ili ko posreduje u takvom pasivnom podmićivanju, biće kažnjen zatvorom u trajanju od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(3) Ko god ponudi, obeća ili daje, izravno ili neizravno, novac ili bilo koji financijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili bilo kakvo poticanje, osobi, a za tu osobu ili drugu, uključujući pravnu osobu, koja može koristiti službenu dužnost ili buduću službenu dužnost u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj, upravnoj ili bilo kojoj tijelu koja se financira javnim sredstvima u cijelosti ili djelomično na razini Federacije, da učini nešto što inače ne bi učinio ili da ne učini nešto što bi inače učinio, ili tko posreduje u takvom aktivnom podmićivanju, bit će kažnjen zatvorskom kaznom u trajanju od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom.

(4) Ko god ponudi, obeća ili daje, izravno ili neizravno, novac ili bilo koji financijski instrument ili drugu vrijednost ili drugu materijalnu ili nematerijalnu korist ili prednost ili bilo kakvo poticanje, osobi, a za tu osobu ili drugu, uključujući pravnu osobu, koja može koristiti službenu dužnost ili buduću službenu dužnost u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj, upravnoj ili bilo kojoj tijelu koja se financira javnim sredstvima u cijelosti ili djelomično na razini Federacije, da učini nešto što bi inače učinio ili da ne učini nešto što inače ne bi učinio, ili tko posreduje u takvom aktivnom podmićivanju, bit će kažnjen zatvorskom kaznom koja ne prelazi tri godine i novčanom kaznom.
(5) Tko god u tijeku službene dužnosti u zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj, upravnoj ili bilo kojoj tijelu koje se financira javnim sredstvima u cijelosti ili djelomično na razini Federacije čini nešto što inače ne bi činio ili ne čini ono što bi inače činio da nema novca ili financijskog instrumenta ili druge vrijednosti ili druge materijalne ili nematerijalne koristi ili prednosti ili usluge ili drugog poticaja za sebe ili za drugog, uključujući pravnu osobu, bez obzira kada je takav neprimjeren poticaj primljen ili obećan, bit će kažnjen zatvorom u trajanju od jedne do deset godina i novčanom kaznom.

(6) Kaznena djela iz ovog članka postoje bez obzira na to je li počinitelj iz stavka (1), (2) i (5) ovog članka ili osoba koju je počinitelj iz stavka (3) i (4) pokušao navesti da djeluje bila nekvalificirana jer još nije preuzela dužnost ili joj je nedostajala nadležnost ili iz nekog drugog razloga.

(7) Za kaznena djela iz stavka (1) do (5), bit će izrečena mjera zabrane obavljanja dužnosti iz stavka (1) do (5) ovog članka.

(8) Novac ili financijski instrument ili druga vrijednost ili korist ili drugi poticaj iz stavka (1) do (5) ovog članka bit će oduzeti.

(9) Materijalna korist ostvarena počinjenjem kaznenih djela iz stavka (1) do (5) i svaki prihod ili druga korist koji proizlaze iz financijskog instrumenta ili druge vrijednosti ili koristi ili prednosti ili usluge ili drugog poticaja iz stavka (1) do (5) ovog članka bit će oduzeti.

U skladu s člancima 117 i 118 ovog zakona, kazne za kaznena djela iz stavaka (1) do (5) ovog članka će kao pravne posljedice nakon osude uključivati:

prestanak službenog zaduženja u zakonodavnom, izvršnom, drugom upravnom ili sudskom tijelu ili službi ili bilo kojem tijelu financiranom javnim sredstvima u cijelosti ili djelomično na razini Federacije, te prestanak takvog zaposlenja;
oduzimanje odlikovanja;
zabranu obavljanja službenog zaduženja u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kojem tijelu financiranom javnim sredstvima u cijelosti ili djelomično na razini Federacije BiH tijekom pet godina od dana izvršenja kazne, pomilovanja ili amnestiranja ili nakon zastare zakonskog roka; i
zabranu stjecanja službenog zaduženja u zakonodavnom, izvršnom, sudskom, upravnom ili bilo kojem tijelu financiranom javnim sredstvima u cijelosti ili djelomično na razini Federacije tijekom pet godina od dana izvršenja kazne, pomilovanja ili amnestiranja ili nakon zastare zakonskog roka.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Učestvuj u diskusiji ili pročitaj komentare