Mladi uputili zagovaračke inicijative u nadležne institucije bih adresirane na borbu protiv korupcije i nasilja nad ženama

Vijesti 29. apr 202409:26 0 komentara

Omladinski aktivisti i članovi projekta “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih” koji provodi Udruženje PROI Sarajevo u partnerstvu sa Omladinskim pokretom Revolt Tuzla i Centrom za edukaciju mladih Travnik, a uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT uputili su u nadležne institucije Bosne i Hercegovine inicijative adresirane na borbu protiv korupcije i nasilja nad ženama u BiH.

Cilj programa je povećati učešće i uticaj mladih lidera i liderica u kreiranju i usvajanju EU-integracijskih politika u BiH, odnosno osigurati da mladi lideri i liderice imaju značajan uticaj na političke odluke i reforme u vezi s EU integracijama. Kroz aktivno uključivanje u procese odlučivanja, savjetovanja s relevantnim institucijama i sudjelovanje na sastancima mladi iz Bosne i Hercegovine će imati priliku iznijeti svoje prijedloge, stavove i rješenja te ostvariti konkretni utjecaj na kreiranje politika.

Set zagovaračkih inicijativa mladih lidera i liderica iz oblasti borbe protiv korupcije u BiH odnosi se na sljedeće tematske oblasti:
– Da se predloži i usvoji Zakon o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine/adresirano na Parlament Federacije BiH,

– Usklađivanje mjera za korupciju u Tuzlanskom i Srednjobosanskom kantonu sa mjerama za borbu protiv korupcije u Kantonu Sarajevo/adresirano na Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona i Timom za sprečavanje korupcije Srednjobosanskog kantona,
– Učiniti javno dostupan registar podataka o imovini nosioca javnih funkcija na svim nivoima vlasti/adresirano na Parlamentarnu skupštinu BiH-Predstavnički dom i Dom naroda, Komisija za odlučivanje o sukobu interesa.

N1

Vodeći se Izvještajem Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2023.godinu i GREVIO Izvještajem o zakonodavnim i drugim mjerama za provedbu odredbi Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) mladi lideri i liderice su identifikovali i zagovaračke inicijative iz oblasti borbe protiv nasilja u BiH:
– Osnivanje interresorne radne grupe u cilju identificiranja i otklanjanja sistemskih nedostataka – jačati zaštitu prava svih građana, posebno osiguravanjem provedbe propisa o nediskriminaciji i rodnoj ravnopravnosti/adresirano na Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Agenciju za ravnopravnost spolova BiH,

– Osigurati sistem da žene žrtve nasilja, budu informirane o pravnim lijekovima protiv državnih službenika koji ne izvršavaju svoje dužnosti; ispitati i uklanjati prepreke koje otežavaju korištenje pravnih lijekova protiv državnih službenika u slučajevima kršenja preventivnih ili zaštitnih mjera propisanih Konvencijom; uspostaviti statističke podatke o broju tužbi podnesenih protiv državnih službenika i broju izdanih pravnih lijekova kao odgovor na te tužbe/adresirano na Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova,
– Poduzeti formalnu reviziju Zakona o strancima kako bi ishodili izmjene i dopune kojima će se:
a) omogućiti migrantkinjama nezavisnu dozvolu boravka u slučaju posebno teških okolnosti, uključujući žrtve svih vidova nasilja obuhvaćenih Istanbulskom konvencijom počinjenih i/ili opravdanih od strane bračnog partnera ili partnera. Ovo se, na primjer, može ostvariti dopunama člana 58. stav 2. tačke a. Zakona o strancima dodavanjem žrtava nasilja u porodici ili rodno zasnovanog nasilja, pored žrtava trgovine ljudima;
b) osigurati da migrantkinje žrtve rodno zasnovanog nasilja imaju pravo na nezavisnu dozvolu boravka u slučaju protjerivanja nasilnog partnera;
c) osigurati da žene i djevojčice koje su izgubile boravišni status time što su žrtve prisilnog braka u inostranstvu mogu vratiti boravišni status. Ova inicijativa je adresirana na Parlamentarnu skupštinu BiH, na predsjedavajućeg i zamjenike Predstavničkog doma.

– Usklađivanje Krivičnog zakona u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Inicijativa se odnosi na izmjene i dopune postojećeg Krivičnog zakona FBiH, a naročito u vezi sa inkriminacijom djela proganjanja žena poštujući standarde propisane Konvencijom/adresirano na Parlamentarnu skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine.

Mladi zagovarači iz Sarajeva, Travnika i Tuzle urgiraju razmatranje navedenih inicijativa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, kako bi se ubrzao ekonomski napredak države kroz pristupanje drzave Evropskoj uniji.

“EU traži od zemalja kandidata da ostvare napredak u oblasti vladavine prava, dobrog upravljanja i borbe protiv korupcije. Postizanje značajnog napretka u ovim oblastima povećava vjerovatnoću bržeg napretka u procesu pristupanja EU. Unapređenje institucionalnih kapaciteta u ovim oblastima ne samo da doprinosi evropskim integracijama, već i jača samu državu. Borba protiv nasilja nad ženama i korupcije povećava povjerenje građana u vlasti i institucije. Ovo povjerenje je ključno za stabilnost društva i podržava proces evropskih integracija, jer pokazuje da država radi u interesu svojih građana.” – dodala je Jasmina Čekrić, izvršna direktorica PROI-a.

“Borba protiv korupcije u BiH je ključna za jačanje vladavine prava, izgradnju povjerenja u institucije i ostvarivanje održivog ekonomskog razvoja. Mi, mladi lideri nastojimo stvoriti transparentno i odgovorno društvo u kojem korupcija nema mjesta, što je temeljni korak ka našem integriranju u evropske strukture.” – dodala je Emina Smajlović, predstavnica mladih lidera i liderica iz Sarajeva

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!