Objavljena imena firmi koje su nezakonito povećavale cijene proizvoda u FBiH

Vijesti 16. mar 202215:06 > 15:13 13 komentara
Foto FENA/Arhiv

Federalna uprava za inspekcijske poslove zadužena je da vrši pojačane kontrole i kažnjava one koji ne poštuju ograničenje marži. Zbog čestih promjena cijena osnovnih životnih namirnica i naftnih derivata u BiH u periodu od 15. februara do 13. marta ove godine kod 14 subjekata utvrđene su nepravilnosti u primjeni Odluke o ograničenju marži, podaci su koje je objavila Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Subjekti nadzora (pravna lica) kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

Konzum d.o.o. Sarajevo
Hoše komerc d.o.o.
Amko d.o.o. Sarajevo

FO d.o.o. Sarajevo
Bingo d.o.o. Tuzla
Pažin d.o.o Stolac
Mercator d.o.o. Sarajevo
N. Marketi d.o.o. Konjic

Voće promet d.o.o. Konjic
Mepromex d.o.o. Zavidovići

Robot general commerce d.o.o. Sarajevo
Feko Sale d.o.o. Zenica
Best d.o.o. Travnik

Belamionix d.o.o Brčko – Tuzla

Nadzor nad radom naprijed navedenih trgovaca vršen je na osnovu predstavki građana, te su nadležni federalni inspektori utvrdili nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, za što su/ili će biti pokrenuti postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.

Što se tiče novčanih kazni, na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena utvrđeno je: „ Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.).

Za radnju iz stava(1) člana14. Zakona o kontroli cijena, utvrđeno je da će se za prekršaj kazniti odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250 KM do 2.500 KM.

Subjekti nadzora ( FIZIČKA LICA) kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

1. TR SALIHOVIĆ KONJIC

2. TR JURIŠIĆ MOSTAR
3. TR MRKI ZENICA

Za utvrđene nepravilnosti u primjeni Odluke su/ili će se pokrenuti postupci utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti. Što se tiče novčanih kazni, na osnovu člana 14. Zakona o kontroli cijena utvrđeno je da će se fizičko lice, za prekršaj iz stava(1) člana 14. ovog Zakona kazniti novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM.

Odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate Vezano za kontrolu Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, u periodu od 15 .2. do 13. 3. 2022.godine, utvrđene su nepravilnosti u primjeni ove Odluke kod 19 subjekata nadzora, za što su/ili će biti pokrenuti prekršajni postupci radi utvrđivanja eventualne prekršajne odgovornosti.

Subjekti kod kojih su utvrđene nepravilnosti u primjeni navedene Odluke su:

Petrol BH Oil d.o.o. Sarajevo

Energopetrol d.d. Sarajevo
Holdina d.o.o Sarajevo
Kameni Petrol d.o.o. Kakanj
Kakanj Petrol d.o.o. Kakanj
Trgošped d.o.o. Kakanj

Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo
Hifa Oil d.o.o. tešanj
Gazprom d.o.o. Sarajevo
EOL Petrol d.o.o. Sarajevo
TI Oil d.o.o. Nova Bila

Tarik Oil d.o.o. Sarajevo
Selex d.o.o. Mostar
Oil AC d.o.o. Mostar
Circle International d.o.o. Čitluk
ZE Trans d.o.o. Zenica

BST Oil d.o.o. Bijeljina – Mostar
Mark Petrol d.o.o. Kiseljak
WIN Prom d.o.o. Kiseljak

Nadzor nad radom navedenih distributera naftnih derivata vršen je na osnovu predstavki građana i izvještaja sa sistema IS NK PND Federalnog ministarstva trgovine, te je utvrđeno 49 nepravilnosti u primjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate. Kod nekih subjekata nadzora utvrđeno je više nepravilnosti shodno broju benzinskih stanica na području Federacije BiH.

“Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 10.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice u slučaju kada se ne pridržava propisanih mjera neposredne kontrole cijena (član 4.). Za radnju iz stava 1. ovog člana kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250 KM do 2.500 KM”, poručili su iz FUZIP-a.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad