Pojašnjenje iz Vlade KS: Sve porodilje će dobijati naknadu od 996 KM

Vijesti 15. dec 202213:53
Ilustracija

Porodilje u Kantonu Sarajevo ovaj mjesec su dobile umanjen iznos novčane naknade koji je propisala Vlada Kantona Sarajevo. Dakle, porodiljama u KS nije uplaćen iznos u potpunosti, već samo onaj dio koji je razlika između dijela koji uplaćuje poslodavac i iznosa koji je propisala Vlada KS. N1 je kontaktirao nadležne koji su pojasnili zbog čega se to desilo te koje majke imaju pravo i na koliku naknadu.

Naime, od decembra prošle godine donesena je odluka da porodilje u KS bez obzira o statusu radno-pravnog odnosa dobijaju novčanu naknadu u iznosu od 996 KM.

Pojašnjenja radi, dosad su porodilje dobijale puni iznos od 996 KM pa je njihova mjesečna naknada, ukoliko im je poslodavac pored toga odlučio uplaćivati još 500 KM, iznosila ukupno 1.496 KM. Ovog mjeseca je bila takva situacija da je porodiljama uz 500 KM od poslodavca uplaćeno još 469 KM, što je upotpunilo iznos od 996 KM kolika bi trebala biti njihova kompletna naknada.

Iz Vlade KS su za N1 pojasnili da je do nesporazuma došlo zbog izmjena Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine kojeg je donio Parlament FBiH. Dakle, 9. oktobra ove godine, stupio je na snagu taj Zakon koji je uredio pravo na novčanu pomoć za nezaposlene porodilje.

“Shodno obavezi usklađivanja kantonalnog zakona sa federalnim zakonom, Kanton Sarajevo je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, koji je najvećim dijelom zadržao postojeća prava u nominalno istom iznosu ili je uvećao iznos nekih prava. Općinski organi uprave su imali obavezu da donesu nova rješenja u skladu sa ovim zakonima i to rješenje o ostvarivanju prava na novčanu naknadu umjesto plate i rješenje o ostvarivanju prava na dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta, na osnovu kojih bi se mogla vršiti isplata prava po osnovu porodiljskog odsustva. Međutim, općinski organi uprave, zbog velikog broja predmeta, rješenja o ostvarivanju ovih prava objektivno nisu mogli donijeti u propisanim rokovima”, naveli su nam iz Vlade KS.

Kako su dalje dodali, s obzirom na opterećenost prvostepenih općinskih organa uprave, koji provode gore navedene zakone, nakon što oni Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS dostave navedena prvostepena rješenja, prava po osnovu porodiljskog odsustva će se isplatiti korisnicama, a isplatom će se obuhvatiti retroaktivno i onaj mjesec za koji nije bilo isplate.

“Želimo napomenuti da su ukupni novčani iznosi po kantonalnom zakonu, po osnovu prava porodilja, ostali na istom nivou, odnosno porodilje će ostvarivati ova prava u ukupnom iznosu od 996 KM”, naglasili su iz Vlade KS.

Koje majke imaju pravo na porodiljsku naknadu u KS?

Važno je napomenuti da sve porodilje u KS imaju pravo na naknadu bile one zaposlene ili ne. Razlika u visini naknade je u tome što kod nezaposlenih porodilja ona iznosi fiksno 996 KM, a kod zaposlenih taj iznos (996 KM) plus dodatni, ukoliko ga poslodavac odluči isplaćivati.

Također, ukoliko poslodavac odluči puni iznos plate isplaćivati porodiljama, onda Vlada KS nije obavezna isplatiti dodatnu naknadu.

“Radnik ima pravo na naknadu plate za period odsustvovanja sa rada iz opravdanih razloga predviđenih zakonom, propisom kantona, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu (godišnji odmor, privremena spriječenost za rad, porođajno odsustvo, plaćeno odsustvo i sl.). Iz citiranih zakonskih odredbi proizilazi da radnik u svim navedenim slučajevima, pa i u slučaju porodiljskog odsustva ima pravo na novčanu naknadu plate i da je to jedna naknada plate. Dakle, ukoliko neko od poslodavaca (u skladu sa Pravilnikom o radu poslodavca), isplati novčanu naknadu plate, nema pravnog osnova da se u skladu sa Zakonom o radu isplati još jedna naknada plate od strane sistema socijalne zaštite”, pojasnili su iz Vlade KS.

Napomenuli su i ovu stavku:

“Stav (2) člana 68. Zakona o radu Federacije BiH je propisao da: ‘Pored prava na naknadu plate iz stava (1) ovog člana, radniku se može isplatiti i razlika do pune plate na teret poslodavca. U ovom stavu se dakle ne govori o ‘naknadi plate’, već o ‘razlici do pune plate koju poslodavac može da isplati, tako da je ostavljena mogućnost da poslodavac porodilji isplati tu razliku plate od 996 KM do pune plate'”.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad

Komentari

Vaš komentar