Prijavite nelegalno postavljene stranačke plakate

Vijesti 02. sep 202217:48 1 komentar
N1

S obzirom na to da je danas počela predizborna kampanja za ovogodišnje Opće izbore u Bosni i Hercegovini, nadležni podsjećaju na pravila koja se trebaju poštivati.

Naime, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo (KUIP) podsjetila je sve političke partije, koalicije i nezavisne kandidate na obavezu poštivanja propisa kojima je određen postupak i način postavljanja plakata na području Kantona Sarajevo.

“Uzevši u obzir dosadašnju praksu, tokom perioda izborne kampanje, i očekivano nepropisno postavljanje plakata, banera, slobodnostojećih konstrukcija i panoa sa predizbornim porukama stranaka i kandidata, može se očekivati dodatno masovno onečišćenje prostora i narušavanje urbanog izgleda grada. Iz tog razloga pozivamo sve pravne subjekte zadužene za upravljanje i održavanje javnih površina, objekata i instalacija komunalne privrede na području Kantona Sarajevo da poduzmu neophodne mjere na sprečavanju nepropisnog postavljanja plakata i drugih sadržaja, te po potrebi pristupe njihovom hitnom uklanjanju”, naveli su iz KUIP-a.

Zatim su još jednom naglasili da je postavljanje plakata zabranjeno izvan mjesta određenog za tu svrhu, a zabrana se odnosi na stubovi javne rasvjete, stubove kontaktne mreže trolejbusa i tramvaja, stabla, trafo-stanice, nadvožnjake, podvožnjake, pasaže, fasade zgrada, itd.

“Kao i prethodnih godina, pomoć u radu komunalnoj inspekciji pružaju komunalni redari kantonalnih javnih komunalnih preduzeća ‘PARK’ i ‘RAD’, koji će prema usaglašenom dogovoru vršiti neposrednu kontrolu na području svih općina u Kantonu Sarajevo, te evidentirane prekršaje sa zapisnicima i pratećom fotodokumentacijom dostavljati odmah kantonalnoj komunalnoj inspekciji na nadležno postupanje”, dodali su.

Napomenuli su da nadzor vrše i općinske inspekcije naglašavajući da će svi evidentirani prekršaji biti sankcionisani u skladu sa zakonom.

U zavisnosti od vrste prekršaja i materijalnog propisa kojim je isti definisan, propisane kazne kreću se do 6.000 KM za pravna lica, do 2.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te do 1.500 KM za fizičko lice.

Pored toga, za nepostupanje po rješenju inspektora Zakonom o inspekcijama su predviđene novčane kazne u iznosu do 15.000 KM za pravno lice, odnosno do 3.000 KM za odgovorno lice u pravnom licu, te do 1.500 KM za fizičko lice.

Kada je riječ o kaznama za kršenje ovih odredbi na području Republike Srpske, tačnije, Grada Banjalike, predviđena je novčana kazna u iznosu od 1.000 KM – 7.000 KM za pravna lica, za odgovorno lice u pravnom licu predviđena je novčana kazna od 300 KM – 1.800 KM, dok će fizička lica platiti od 100 KM – 1.000 KM.

Krivci bi također morali ukloniti svoj predizborni materijal nakon kampanje.

I u Banjaluci se također politički i marketinški plakati lijepe na za to predviđena mjesta poput info-panoa, info-stubova, te na sopstvenim privemenim i pokretnim propagandnim panoima, pokretnim ogradama i žardinjerama te zakupljenim prostorima pravnih i fizičkih lica u skladu sa Odlukom o javnom oglašavanju na gradskom području u Banjaluci.

S obzirom na to da se često svjedoči zloupotrebi i kršenju ovih propisa, pozivamo vas da fotografišete i prijavite ukoliko uočite stranačke plakate na nepropisnim mjestima te nam fotografije pošaljete na mail adresu: [email protected] ili na društvene mreže: Facebook, Instagram i Twitter kako bismo ih proslijedili nadležnima i zatražili informacije o kažnjavanju.

Također, sve to možete prijaviti i vašoj lokalnoj komunalnoj policiji koja je dužna ovakve prekršaje utvrsiti i sankcionisati.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad