Uskraćena saglasnost Gavrankapetanoviću za generalnog direktora KCUS-a

Vijesti 21. feb 202415:46 0 komentara
N1

Ministar zdravstva FBiH je odbio dati saglasnost za imenovanje prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića za generalnog direktora KCUS-a, čime se ovo imenovanje poništava obzirom da je propisano da je za imenovanje obavezna saglasnost federalnog ministra zdravstva. Ministar je naveo nekoliko razloga zbog kojih odbija dati suglasnost, "kako iz formalnih, tako i iz meritornih razloga".

Ministarstvo je zaprimilo više prijava u kojima se navodi da ”postoji visok stepen sumnje da predloženi kandidat ne ispunjava tražene uvjete” i to u dijelu koji se odnosi na završen postdiplomski studij, tražeći od federalnog ministra da provjeri sve navedene činjenice.

Sumnje je izrazio i predsjednik Komisije za imenovanje, koji je inicirao da se ponovo provjeri dokumentacija prof. dr. Gavrankapetanovića i da se od federalnog ministarstva zdravstva traži izjašnjavanje o tome prije imenovanja. UO nije uvažio njegov prijedlog.

Prema propisima, kandidati za generalnog direktora trebaju imati „znanje o zdravstvenom menadžmentu“.

Prof. dr. Gavrankapetanović je kao dokaz o „završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta“ priložio Uvjerenje o završenom drugom ciklusu studija.

Analizom dokumentacije i mišljenja nadležnih institucija, ministarstvo je utvrdilo da prof. dr. Gavrankapetanovića nema završen postdiplomski studij, kojim se prema ranijem sistemu stjecalo zvanje magistra nauke, već drugi ciklus studija kojim se stječe zvanje magistra struke.

Osim toga, kandidat je predao Uvjerenje koje je „privremenog karaktera do izdavanja diplome”. Obzirom da je diploma izdata krajem 2021. godine priloženo Uvjerenje više nije važeće, čime se prijava kandidata morala odmah odbiti kao nepotpuna. Još jedan od razloga za odbijanje saglasnosti je i priloženi dokaz o zvanju nastavnika na Stomatološkom fakultetu, umjesto nastavnika na Medicinskom fakultetu, kako je traženo.

Ko će biti generalni direktor KCUS-a?

Prema članu 16. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriju Kantona Sarajevo, ukoliko prvi kandidat sa Liste uspješnih kandidata ne prihvati zaposlenje, „poslodavac prima u radni odnos sljedećeg kandidata sa Liste“. Na sličan način to je propisano i federalnom Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, „Lista uspješnih kandidata iz stava (3) ovog člana predstavlja i rezervnu listu, te će se u slučaju odustanka kandidata iz stava (4) ovog člana, donijeti odluka o prijemu u radni odnos jednog ili više kandidata sa liste.“

Prema ovim uredbama, za generalnog direktora bi trebao biti imenovan dr. Alen Pilav, v.d. generalnog direktora KCUS-a, koji je drugorangirani na listi kandidata.

Međutim, moguće je i poništavanje javnog konkursa i raspisivanje novog uz potrebno obrazloženje za takav postupak.

Uskraćivanjem saglasnosti za prof. dr. Gavrankapetanović postaje upitna i funkcija direktora Opće bolnice, jer su za nju propisani isti uvjeti kao i za generalnog direktora KCUS-a, a među njima i znanje o zdravstvenom menadžmentu, koje je federalni ministar zdravstva osporio.

Ministar Rimac iznimno poštuje kredibilitet prof.dr. Gavrankapetanovića radi čega ističemo da je odluka ministra Rimca isključivo pravne prirode, a nikako motivirana političkim ili bilo kojim drugim pritiscima i razlozima.

Nadalje napominjemo da niti jednim propisom nije definiran rok za davanje suglasnosti za izbor generalnog direktora, a kako se špekuliralo u javnosti. S tim u svezi, treba uzeti u obzir i da je dokumentacija tražena od Upravnog vijeća KCUS-a kompletirana tek 09.02.2024. godine.

Posebno naglašavamo da rad i funkcioniranje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu niti u jednom trenutku nisu ugroženi, s obzirom na to da još traje mandat privremenog Upravnog vijeća i v.d. direktora“, navedeno je iz kabineta ministra.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!