DF uputio prijedloge amandmana na Ustav BiH u cilju zaštite državne imovine

Vijesti 12. apr 202213:52
Fena

Klub poslanika Demokratske fronte (DF) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputio je u parlamentarnu proceduru prijedlog amandmana na Ustav BiH koji predviđa institucionalnu i ustavnu zaštitu državne imovine.

Predloženim amandmanom se u Ustavu BiH, u članu III koji govori o nadležnostima i odnosima između institucija BiH i entiteta dodaje nova tačka u kojoj se kaže da je država Bosna i Hercegovina titular i vlasnik svih dobara od općeg interesa – zemljište, šume, vode, vodotoci, jezera, more, morsko dno i morska obala, rudna blaga i druga prirodna bogatstva.

Također, amandmanom se precizira da je država BiH titular i vlasnik dobara u općoj upotrebi (putevi, željeznice, nacionalni parkovi i druga dobra u općoj upotrebi), kulturno-historijskih dobara na državnom nivou (muzeji, galerije, nacionalne biblioteke, kulturno-historijski spomenici i druga kulturno-historijska dobra) te cjelokupne imovine na osnovu državno-pravnog kontinuiteta BiH kao i one iz sukcesije Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u zemlji i inostranstvu.

Njime je precizirano i da je država BiH titular i vlasnik imovine u vezi sa Aneksom 9 Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, uključujući i nepokretnu i pokretnu imovinu, novčana sredstva i potraživanja novčanih sredstava, te drugu imovinu u bilo kojem obliku koja po svojoj prirodi spada u državnu imovinu BiH.

“Upravljanje, korištenje i raspolaganje državnom imovinom BiH regulira Bosna i Hercegovina svojim zakonima u cijelosti”, navedeno je u predloženom amandmanu.

Kako su naveli predlagači u obrazloženju, ovim amandmanom izvršava se obaveza ustavno-pravne naravi, koja se sastoji u preciznom ustavnom normiranju vlasničkog statusa i prava države BiH u pogledu njene državne imovine.

Predlagači ustavnog amandmana su napomenuli da bi se njegovim usvajanjem pospješio princip pravne sigurnosti te se uredio čitav ustavni sistem i podigao na viši nivo, a njime se osigurava provođenje Odluke Ustavnog suda BiH.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad