Subvencije za nabavku peći/kotlova na pelet, toplotnih pumpi i gasnih kotlova: Raspisan javni poziv za građane KS

Vijesti 07. feb 202419:13 0 komentara
N1

Vlada Kantona Sarajevo objavila je javni poziv za subvencioniranje nabavke certificiranih peći/kotlova na pelet, toplotnih pumpi, te efikasnih kondenzacijskih gasnih kotlova u domaćinstvu. Projekat se realizuje sa organizacijom UNDP, a iznos sredstava se kreće od 3.000 KM do 7.000 KM.

Ko ima pravo aplicirati?

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju vlasnici individualnih stambenih objekata na području Kantona Sarajevo, koji za grijanje koriste kotlove i peći na čvrsta goriva (ugalj i ogrjevno drvo). U slučaju da se objekat koristi i za poslovnu namjenu, udio stambene površine mora biti najmanje 51% u ukupnoj korisnoj površini objekta da bi objekat bio kvalifikovan za subvenciju u okviru Projekta.

Projektom je predviđena zamjena postojećih kotlova i peći u individualnim stambenim jedinicama koje su upisane u zemljišne knjige (dokaz ZK izvadak sa upisanim objektom ili Upotrebna dozvola za predmetni objekat). Objekti moraju imati namjenu stalnog stanovanja, što znači da objekti kao što su vikend objekti nisu obuhvaćeni ovim projektom. Također, objekti na kojima su izvedeni nelegalni radovi (dogradnja, nadziđivanje i sl.) nisu kvalifikovani za subvencioniranje zamjene peći/kotlova.

Subvencije za zamjenu peći/kotlova na čvrsta goriva

– Prelazak na korištenje peći/kotlova na pelet subvencionirati će se nabavkom karakteristične opreme (kotao, cirkulaciona pumpa, ekspanziona posuda – u skladu sa projektnim rješenjem), a maksimalno do 5.000,00 KM po korisniku subvencije.

Napomena: projektna dokumentacija predstavlja dio učešća korisnika subvencije

– Prelazak na grijanje pomoću kondenzacijskih gasnih kotlova subvencionirati će se nabavkom karakteristične opreme (kondenzacijski kotao na gas u skladu sa projektnom dokumentacijom) a maksimalno do 3.000,00 KM po korisniku.
Napomena: projektna dokumentacija predstavlja dio učešća korisnika subvencije

– Tok implementacije projekta za zamjenu peći/kotlova na čvrsta goriva pećima/kotlovima na pelet i kondenzacijskim gasnim kotlovima. Prelazak na grijanje pomoću toplotnih pumpi subvencionirati će se iznosom do 40% od ukupne investicije, a maksimalno do 7.000,00 KM po korisniku subvencije.

Navedeni procenti/iznosi subvencioniranja se odnose na ukupne troškove koji uključuju:

• izradu projektne dokumentacije zamjene peći/kotlova na čvrsto gorivo od strane ovlaštene
projektantske firme

• nabavku toplotne pumpe od ovlaštenih proizvođača/distributera (UNDP će formirati listu
toplotnih pumpi koje zadovoljavaju standarde EU)

• instalaciju toplotne pumpe od strane izvođača radova kojeg će UNDP izabrati putem javnog

poziva

• puštanje u rad toplotne pumpe od strane ovlaštenog servisa

• stručni nadzor nad kompletnim radovima i prijem radova.

Rangiranje aplikacija

Sve pristigle aplikacije biti će rangirane na osnovu slijedećih kriterija:
• gorivo koje se koristi za grijanje: najveći broj bodova će dobiti domaćinstvo koje koristi

ugalj kao jedino gorivo, zatim kombinacija uglja i ogrjevnog drveta itd.,

• iznos m2 stambene površine po korisniku: manji broj m2 po korisniku donosi više bodova
(napomena: računa se ukupna stambena površina, a ne grijana) broj bodova=(-2/5)*stambena površina po korisniku + 24

• kategorije kvaliteta zraka: s obzirom na cilj Pilot projekta, objekti koji se nalaze u najzagađenijim dijelovima Kantona (prema karti kategorizacije kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo) će, po ovom kriteriju, dobiti više bodova.

Potrebna dokumentacija

– popunjen prijavni formular (koji se nalazi u Prilogu 1. ovog Javnog poziva),

–  ZK izvadak ili pravosnažna upotrebna dozvola, kao dokaz da se radi o legalno izgrađenom individualnom stambenom objektu, namijenjenom za stalno stanovanje
– kućna lista i uvjerenje o mjestu prebivališta za sve članove domaćinstva (CIPS uvjerenje),
– pisana saglasnost svih suvlasnika objekta (ukoliko ih ima više od jednog) za koji se aplicira na javni poziv (izjava o saglasnosti sa uslovima Projekta ili ugovor o zastupanju, gdje su potpisi ovjereni od strane ovlaštenog organa ili je dokument notarski/advokatski obrađen),
– ovjerenu izjavu vlasnika objekta – aplikanta da na objektu nisu izvedeni nelegalni radovi (dogradnja, nadziđivanje i sl.); u slučaju da postoji više vlasnika, dovoljno je da ovu izjavu da aplikant kao jedan od suvlasnika.

Krajnji rok za prijavu

Podnošenje aplikacija za učešće u Javnom pozivu za subvencioniranja zamjene peći/kotlova na čvrsta goriva, a prema uslovima Javnog poziva, počinje od dana objave u sredstvima javnog informisanja. Javni poziv ostaje otvoren do 17.03.2024. godine do 17.00 sati. Aplicirat ise može putem pošte ili elektronski UNDP-ju. Detalje pogledajte OVDJE.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!