Vlada Republike Srpske ponovo zadužuje građane

Vijesti 08. jun 202314:39 2 komentara
Vlada RS

Vlada Republike Srpske danas je usvojila dvije odluke o emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom, u skladu sa Odlukom o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2023. godinu i u okvirima Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske. Ovo je novo zaduženje za građane RS. Ukupno će biti iskorištene tri emisije obveznica i jedna emisija trezorskih zapisa. Ukupno novo zaduženje iznosit će oko 305 miliona KM.

Kako navode, riječ je o planiranom zaduženju, u skladu sa ranije donesenim dokumentima i Budžetom za 2023. godinu.

“Prema usvojenoj Odluci o 59. emisiji obveznica Republike Srpske planirano je da se emituje 30.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od sedam godina i kamatnom stopom od 6,1% godišnje. Ova emisija obveznica je vezana za valutnu klauzulu evro. Glavnica se isplaćuje jednokratno po dospijeću (po isteku roka od sedam godina od dana registracije emisije), a kamata se isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije). U usvojenoj Odluci i 60. emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom planirano je da se emituje 45.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM, sa rokom dospijeća od pet godina i kamatnom stopom od 6,1% godišnje. Ova emisija se emituju u valutnoj klauzuli konvertibilna marka. Glavnica se isplaćuje godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije) na način da se od nominalnog iznosa isplaćuje 10% u 2024. godini, 10% u 2025. godini, 10% u 2026. godini, 10% u 2027. godini i 60% u 2028. godini. Kamata se isplaćuje jednom godišnje (po isteku svake godine od dana registracije emisije) i računa se na neotplaćeni dio glavnice”, navodi se u saopštenju Vlade RS.

Ističu da je namjena sredstava prikupljenih emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti – obveznica “obezbjeđivanje sredstava, u skladu sa Budžetom Republike Srpske za 2023. godinu”.

“Republika Srpska odgovorno upravlja svojim finansijama i uporedo sa odlukama o zaduživanju koje su definisane Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama, te odlukama o kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju, redovno izmiruje sve obaveze i istovremeno otplaćuje stari dug. Prema posljednjim podacima, stanje ukupnog duga Republike Srpske, kada se poredi sa kretanjem BDP-a, iznosi 40,8% BDP-a, a javnog duga 34,4% BDP-a, na osnovu čega se može zaključiti da Republika Srpska nije prezadužena, te da ima kapaciteta da sve dospjele obaveze izmiri u roku i u skladu sa strateškim dokumentima i planovima Vlade Republike Srpske”, poručuju iz Vlade RS.

Iako tvrde da nisu prezaduženi, ekonomisti tvrde kako ovi navodi nisu tačni, a i visoki predstavnika u BiH Christian Schmidt govorio je jučer o ovome.

Ranije je Vlada RS objavila da se zadužuje 210 miliona KM.

Prema dokumentaciji sa Banjalučke berze, aukcija će biti održana 20. juna, nakon čega investitori imaju rok od dva dana da uplate novac. Ovo znači da će Vladi novac biti na raspolaganju pred obavezu vraćanja 320 miliona maraka na Bečkoj berzi. Zaduženje će se realizovati po fiksnoj kamatnoj stopi od 6,1 odsto na godišnjem nivou. Svake godine će se plaćati 10 odsto glavnice, s tim da će zadnje, 2028. godine biti plaćeno preostalih 60 odsto duga. Amortizacioni plan pokazuje da će Vlada Republike Srpske samo po osnovu kamata platiti 51,24 miliona maraka. Već sredinom juna naredne godine dospijeva anuitet od 33,8 miliona maraka koji čini 21 milion KM glavnice i 12,8 miliona KM kamate.

Najveća obaveza stiže 2028. godine kada će morati da se plati 126 miliona maraka glavnice i 7,7 miliona maraka kamate. Tačnije, za 210 miliona maraka prikupljenih na berzi, građani Republike Srpske, odnosno budžet koji oni pune biće primoran da isplati više od 260 miliona KM, pisao je Capital ranije.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad