Breku nagrizao zub vremena: Nadležni, kao i obično, prebacuju odgovornost jedni na druge

N1

Stanari, nekada elitnog sarajevskog naselja Breka, već duži period putem Mjesne zajednice pokušavaju inicijativom da unaprijed kvalitet života.

Poslali su zahtjeve prema Kantonu Sarajevo, Općini Centar, Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture i prostornog uređenja, Gradu Sarajevo, Zavodu za izgradnju KS, MUP-u KS, Ministarstvu saobraćaja KS, JKP Parku, JKP Radu i JKP ViK, tražeći brojna rješenje za trenutno stanje koje je, ističu, blago rečeno “zapušteno” u segmentu higijene, sigurnosti i saobraćaja u mirovanju.

Problemi su, navode mještani, višestruki.  Počevši od higijene prostora (ne održava se redovno, nema dovoljan broj osoba koje čiste, nema mobilijara…) Zatim, sigurnost nije na najboljem nivou (krađe, pljačke, okupljanje narkomana…), potom infrastruktura i održavanje (nema šahtova, odvodne cijevi popucale..) Također, komunikacija sa lokalnom zajednicom je, kako navode, spora i neefikasna, na upite mjesne zajednice se slabo ili nikako odgovara.

Sastanak sa načelnikom Mandićem

Adnan Čeljo, godinama živi u ovom naselju, ističe, sigurnosna situacija nikad nije bila gora. Ispričao je za N1 da veliki broj pljački lokalnih trgovina sa potezanjem oružja dešava se usred dana, odmah kod dječijeg igrališta, dok se veliki broj djece tu igra.

“Obijanje stanova, podruma i okupljanje sumnjivih lica na igralištu i u ‘kockama’ iznad Gazprom pumpe, čini stanare nelagodnim i zbog toga izbjegavaju da se kreću noću pomenutim prostorom, a sve iz zabrinutosti za svoju i sigurnost svoje djece. Pucnjave su postale česta pojava na Breci i to vrlo često na putu koji djeca koriste kada idu u školu”, kaže ogorčeno Čeljo.

N1

Problemi sa saobraćajem su također izraženi, jer se na cesti ispod Breke, a iznad zgrade Ortopedije (na potezu kod Gazprom pumpe) često dešavaju saobraćajne nesreće jer ne postoji dovoljan broj saobraćajnih signalizacija niti ležećih policajaca koji bi upozorili vozače, i samo pukom srećom, do sada nije bilo povrijeđenih pješaka.

U aprilu su mještani održali sastanak sa načelnikom Općine Centar Srđanom Mandićem, nakon čega je realizirano redovno godišnje čišćenje prostora sa akcentom na ključna mjesta na koja su ukazali, i to je u suštini, ističu mještani, krajnji domet svih dopisa, direktnih kontakata načelnika i savjetnika.

Iz Općine Centar za N1 odgovaraju da su ispunili jedan od zahtjeva građana, te postavili 58 novih rasvjetnih tijela u ulicama Patriotske lige, Marcela Šnajdera i Asima Ferhatovića.

“U okviru ovog projekta sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS usaglašeno je da se na lokaciji prilaza garažama ispod platoa, iza Gazprom benzinske pumpe, na postojeće stubove, postave dvije LED svjetiljke”, kažu iz Općine Centar.

Također, dodaju, postavljanje saobraćajnih znakova, odnosno vertikalne i horizontalne signalizacije, na području Breke realizira nadležna služba u skladu sa Projektom vertikalne i horizontalne signalizacije na području općine Centar Sarajevo, usvojenim od strane Ministarstva saobraćaja KS.

“Realizacija se vrši sukcesivno sa ponuđačem odabranim u postupku javne nabavke i ovlaštenim nadzorom, a u skladu sa mogućnostima, odnosno planiranim sredstvima za ovu namjenu u budžetu Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu”, navode.

Iz Općine su se pohvalili šta su to u proteklom periodu finansirali na području Breke: izgradili stepenište i pristupne staze, postavili dva fudbalska gola na igralištu za djecu, novu sportsku podlogu za košarkaško igralište, izgradili ciciban igralište, i dječiji i street workout park.

N1

No, time nisu riješeni problemi koji su možda i važniji od pobrojanih za ljude koji žive tu. Stanarka Elma Dizdarević, naglašava da se u posljednjih petnaest godina u naselju Nova Breka slabo šta ulaže.

“Osim jeftinih ulaganja u igralište za djecu, pred same izbore, nikada konkretno ništa nije urađeno. Stepeništa koja su se obnavljala u periodu kada je nastupila već zima su vrlo loše urađena i već je došlo vrijeme da se ponovo poprave”, navodi Dizdarević.

Čiji je posao zamjena vodovodnih šahtova?

Građani MZ Breka obavijestili su Zavod za izgradnju da se u ulici Ismeta Mujezinovića nalazi šaht bez pokopca, a koji je na parceli koja pripada Zavodu. Nakon čega su iz Zavoda zatražili od ViK-a pročepljavanje i postavljanje poklopca. Iz ViK-a su odgovorili da nije njihova nadležnost. Smatraju da je odredbama Pravilnika o održavanju javnih cesta definisano da se poklopci šahtova i slivnici opravljaju u okviru redovnog održavanja o trošku Upravitelja ceste.  Iz Zavoda za izgradnju kažu da ta parcela koja im pripada nema zvaničan naziv ceste, već je ista po kulturi – dvorište. Zato, uputili su obavijest Općini Centar da sagledaju ovaj problem.

Kako smo spomenuli, postoje određene nekretnine koje su u javnim evidencijama upisane na Zavod. Međutim, iz Zavoda navode: “Obilaskom naselja Breka se može utvrditi da na terenu egzistiraju objekti, uglavnom stambeni, te je jasno da mnogi od njih nisu uknjiženji na investitora gradnje.”

“To znači da postoji neusaglašenost između podataka i javnih evidencija sa stvarnim stanjem na licu mjesta. Ovaj problem je u fazi rješavanja kroz Projekat harmonizacije podataka, koji provodi Zemljišno knjižni ured Općinskog suda u koordinaciji sa nadležnim katastrima lokalnih zajednica”, navode iz Zavoda za izgradnju KS.

Kako se ništa konkretno nije uradilo, stanari su bili primorani sami rješavati samodoprinosima i praviti slivnike da djeca ne povređuju nogice. Za N1 naglašavaju, da su zaključili da ne mogu čekati institucije koje su trome, prema njihovom mišljenju nefunkcionalne i koje se više fokusiraju da nađu razlog da nešto ne mogu uraditi, te se bave prebacivanjem nadležnosti.

Sami su platili i postavili slivnike na platou koji je javni prostor, jer ViK, tvrde, smatra da to nije njihov posao. Platili su i postavili vodovodni šaht u garažnom prolazu jer je isti godinama otvoren, pun smeća, a ViK smatra da i to nije njihov posao.

Redovno plaćaju i privatno čišćenje prolaza i pothodnika, jer JKP RAD smatra, ističu, da to nije njihov posao, odnosno ne nalazi se u njihovom planu održavanja, a kada se traži da dostave plan održavanja koji je zakonska obaveza to ne rade, a niko drugi i ne zna šta to i kada održavaju.

Iz RAD-a navode da Operativnim planom i programom održavanja, definisano je koje javne površine ulaze u operativni plan i program održavanja i učestalost čišćenja, jer sve javne površine nisu uvrštene u operativni plan i program. Tvrde da su dostavili operativni plan i program Službi za komunalne poslove Općine Centar, a sekretari Mjesnih zajednica mogu dobiti informacije od nadležne službe i podijeliti sa stanovništvom.

“Pretpostavka ne može biti vodilja, jer postoje i druga pravna lica koja su zadužena za održavanje javnih površina, poput upravitelja kojima stanovnici plaćaju mjesečne naknade za održavanje prostora, u i oko stambenih objekata”, skreću pažnju iz ViK-a.

Ranije su imali zahtjeve od lokalnog stanovništva za čišćenje blokova, platoa i prilaza garažama iz ulice Ismeta Mujezinovića, što je u sklopu akcije “Sarajevo 2023”, navode, i urađeno.

“Stanovnicima smo dali instrukcije o načinu izmjene i dopune operativnog plana i programa kako bi taj prostor se uvrstio u operativni plan i program, međutim nije nam poznato da li su se obratili Općini i da li su dobili odgovor na upit ukoliko su ga poslali”, kažu iz RAD-a.

Preduzeće navodi da su postavili u ulici Ismeta Mujezinovića, na platou ispred zgrada, dvije crne kante, iako nisu predviđene, da bi nakon sedam dana bile otuđene.

“Na pomenutom lokalitetu na mjestima gdje je to moguće postavljeni su kontejneri u koje se može odložiti otpad koji se proizvede, a ne da se odlaže na javne površine, pod izgovorom nema nigdje kante u blizini”, kažu iz RAD-a.

Jedna osoba čisti čitavo naselje

Mještani imaju informaciju da je samo jedna osoba zadužena za čišćenje čitave Breke, te, kažu, sami plaćaju eksterno čišćenje.

“JKP RAD nema dovoljan broj radnika. Zamislite, jedan na čitavu Breku. Individualno se organizujemo za uređenje parkova, pa će se te aktivnosti i nastaviti jer jednostavno ne možemo da čekamo”, navodi stanar Afrim Hajdari.

Operativnim planom i programom, ističu iz RAD-a, najveći dio prostora koji je uvršten, održava se mašinski, dok onaj dio koji se čisti ručno, a uzimajući u obzir učestalost čišćenja i površinu, kažu, sasvim dovoljno je da na tom lokalitetu u ulici Ismeta Mujezinovića i okolnim ulicama bude angažovan jedan radnik. Naravno, kako to i biva kod nas, napominju, da nisu oni jedini nadležni, te da većinu javnih površina (stepenište, zelene površine, igrališta, korpice za sitni otpad) održavaju i prazne radnici KJKP PARK.

Zašto nema redovnog održavanja zelenih površina, košnja i slično, pitali smo preduzeće Park. Navode da se javne zelene površine i njihovo održavanje finansira iz Budžeta KS, te se ono vrši redovno i u skladu sa Programom.

“Javne zelene površine na Breki su II kategorija, jer je riječ o blokovskom zelenilu i ne gravitiraju uz glavnu gradsku saobraćajnicu. Ove sezone preduzeće Park, u skladu s tim, zelene površine na Breci, koje su u našoj nadležnosti pokosilo je već dva puta, a do kraja sezone obavezno je izvršiti još dva ciklusa, od kojih je jedan već narednih dana. Na tim zelenim površinama u našoj nadležnosti održavanja je i higijena- parkovskih korpi koja se radi do dva puta sedmično, a u redovnom održavanju je i 3.254 m2 površina pod ukrasnim grmljem, 283 m1 žive ograde, 26 mladih stabala i 944 srednjodobnih ili starijih stabala. Iz navedenog da se zaključiti da ono za šta je nadležno preduzeće Park na području Breke izvršavamo u mjeri kako nam je i propisano”, kažu iz Parka.

Građani prijete protestima

Konkretno, na što se mještani najviše žale je plato u ulici Ismeta Mujezinovića, u blizini benzinske pumpe, no iz Parka kaži, taj plato predmet je održavanja Općine Centar.

“U skladu sa posebnim godišnjim sprazumom koji Park ima s Općinom Centar za održavanje pojedinih lokacija koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem definisano je da 500 m2 na ovom lokalitetu preduzeće Park (po narudžbi Općine Centar) pokosi dva puta ove sezone. Jednu košnju tih 500 m2 preduzeće Park je već izvršilo, a te radove finansirala je Općina Centar, dok je druga košnja planirana do kraja sezone”, kažu iz Parka.

Općina je od Parka u okviru istog sporazuma naručila i poslove zamjene nekoliko klupa, te uklanjanje postolja, rekonstrukcija travnjaka novim busom, sadnja grmlja… Ti radovi, najavljuju, bit će izvršeni do kraja jeseni, a finansirat će ih Općina Centar.

Jedan od predstavnika stanara Breke Afrim Hajdari kaže da je objavljen javni poziv građanima sa Općine Centar da delegiraju infrastrukturne projekte. Sam poziv je, navodi, zanimljiv, jer traži od građana da vrše procjene vrijednosti investiranja, mjere dužinu lokacija koje se trebaju rekonstruisati te da navedu koji to radovi se trebaju izvesti.

“Pitanje je da li je dobro postavljen sam javni poziv, jer kako će građani bez podrške neke nadležne službe i delegirati projekat. Pristupili smo angažmanu firme koja nam je dala procjenu vrijednosti investiranja na predmetnoj lokaciji (Breka plato iznad Gasproma i pločnici ispred ulaza u haustore koji su izlomljeni) pa smo delegirali preko Mjesne zajednice i taj projekat, no povratnu informaciju nemamo”, kaže Hajdari.

Mještani u razgovoru za N1 kažu i upozoravaju nadležne institucije da je stanje alarmantno i da se stvara kritična masa nezadovoljnih, koji su spremni zaustaviti saobraćaj na lokalnom putu iznad Kliničkog Centra, a sve sa ciljem da skrenu pažnju na akutni problem.

Program N1 televizije možete pratiti UŽIVO na ovom linku kao i putem aplikacija za Android|iPhone/iPad