Elmana Cerić: Inovativni pristup učenju

Novi dan 14. maj 202212:36

Filozofija za djecu je inovativni pristup učenju i poučavanju prisutan u više od 60 zemalja svijeta, a rezultati provedenih empirijskih istraživanja pokazuju višestruke benefite kako za učenike i nastavnike, tako i za cjelokupnu školsko okruženje. Željni inovacija u našem obrazpvnom sistemu pozvali smo Elmanu Cerić profesoricu teorije spoznaje, filozofije sa logikom, sociologije i socijalne i kulturalne antropologije u Drugoj gimnaziji u Sarajevu.

Komentari

Vaš komentar