Federalno ministarstvo: Nema diskriminacije Srba, ima program na srpskom jeziku

Obrazovanje 28. jan 202216:172 komentara
FMON

Nakon što je, gostujući u Novom danu, ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić istakla da "nema nijednog učenika, niti grupe Federaciji koji pohađaju nacionalnu grupu predmeta jer im to nije omogućeno", zatražili smo informacije iz Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja, iz kojeg podsjećaju kako Ustav Federacije Bosne i Hercegovine dodjeljuje kantonima isključivu nadležnost u provođenju obrazovne politike

U odgovoru naglašavaju da  kantonalni zakoni o osnovnom obrazovanju garantiraju ravnopravnost upotrebe sva tri službena jezika i oba službena pisma u obrazovanju.

“Kad je u pitanju nacionalna grupa predmeta ((jezik i književnost, historija i geografija, odnosno „priroda i društvo“ u početnim razredima osnovne škole te vjeronauka), u Federaciji BiH bi se trebala izučavati u onim područjima i mjestima gdje je iskazan interes učenika i roditelja za takav vid nastave”, navode u odgovoru iz Ministarstva.

Federalno ministarstvo je od kantonalnih ministarstava obrazovanja u oktobru 2021. godine prikupljalo informacije o provođenju Privremenog sporazuma o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika, a na osnovu raspoloživih podataka, ističu sljedeće:

da se u Unsko-sanskom kantonu jezici konstitutivnih naroda BiH (bosanski, hrvatski i srpski) upotrebljavaju u školama u skladu sa Ustavom BiH, a svi učenici u školama izučavaju oba pisma (latinicu i ćirilicu). Pored toga, učenicima je omogućeno pohađanje časova vjeronauke, samo ako su u skladu sa njihovim uvjerenjima ili uvjerenjima njihovih roditelja, a resorno kantonalno ministarstvo je istaklo da svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti sudjelovanja u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.

– od Ministarstva obrazovanja/naobrazbe i nauke/znanosti Tuzlanskog kantona smo dobili informaciju da se sporazum provodi u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, a u Zeničko-dobojskom kantonu se ovaj sporazum primjenjuje u JU OŠ „Maglaj“ Maglaj i JU OŠ „Novi Šeher“ Maglaj, u kojima se izučava Srpski jezik i književnost.

U odgovoru naglašavaju kako je resorno  ministarstvo u ZDK-u  donijelo i nastavni plan i program na srpskom jeziku, koji je u primjeni u školama na području Zeničko-dobojskog kantona, uz odobravanje udžbenika i nastavnih planova i programa za pripadnike povratničke populacije, a koji se primjenjuju u drugom entitetu, čime se osiguralo pravo na jezik i nacionalnu grupu predmeta. Također, resorno ministarstvo je dalo posebne saglasnosti za povlastice u prevozu učenika osnovnih škola iz naselja Rakovica u općini Maglaj, a koja su vezana za povratnike srpske nacionalnosti u općini Maglaj.

U Hercegovačko-neretvanskom kanton se pravo na obrazovanje ostvaruje bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, a izučavanje vjerskog odgoja/vjeronauke u potpunosti se ostvaruje u skladu sa zahtjevima roditelja učenika. Također, resorno kantonalno ministarstvo procjenjuje da se Privremeni sporazum, u školama u ovom kantonu, u potpunosti primjenjuje, sa napomenom da se broj djece iz porodica povratnika u periodu od stupanja na snagu navedenog sporazuma kontinuirano smanjuje. Osim toga, škole u kojima su uključena djeca povratnici razvijaju različite aktivnosti podrške djeci povratnicima.

Iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo naveli su da u Kantonu Sarajevo sva djeca imaju jednaka prava i pristup obrazovanju, pa tako i djeca povratnici.

Iz Federalnog ministarstva za nauku i obrazovanje napominju i da se prema ranije prikupljanim informacijama, nastava iz nacionalne grupe predmeta se organizirala i u Kantonu 10 (u Drvaru) i u Posavskom kantonu (Odžaku), ali prilikom prikupljanja podataka u oktobru mjesecu 2021. godine od nadležnih ministarstava iz navedenih kantona nisu dobili ažurirane informacije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter Facebook | Instagram.

Komentari

Vaš komentar